Vyšetrenie zraku
Vyšetrenie zraku (refrakcie oka) je komplexný proces pozostávajúci z viacerých samostatných na seba nadväzujúcich úkonov. Vyšetrenie oka robí očný lekár a optometrista. Korektné odborné vyšetrenie zraku (zrakovej ostrosti) by malo obecne zahŕňať tieto postupy:

Úvodné vyšetrenie, ktorého účelom je vizuálna kontrola zrakového orgánu a jeho príslušenstva, zisťuje sa prípadná anomália. Ide skôr o pozorovanie oka, nie meranie.